Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PhysioKlick

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden

 

1. Dienstverlening

1.1 PhysioKlick Nederland biedt diensten aan ter ondersteuning van kandidaten die een buitenlandse stage in Zwitserland willen volgen en physiotherapeuten die in Zwitserland willen werken.

1.2 Onze dienstverlening omvat het aanbieden van vacatures en het faciliteren van contacten tussen de kandidaten en de organisaties die sollicitaties in behandeling nemen.

1.3 PhysioKlick Nederland zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de kandidaten passende vacatures worden aangeboden op basis van hun profiel en voorkeuren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van de organisatie om een kandidaat al dan niet te selecteren.

1.4 Zodra een kandidaat door een organisatie is geselecteerd, zal PhysioKlick Nederland een bevestiging ontvangen van zowel de kandidaat als de organisatie. Wij behouden ons het recht voor om gedurende deze fase contact te onderhouden met de kandidaat om verdere ondersteuning en begeleiding te bieden indien nodig.

1.5 Het is belangrijk op te merken dat PhysioKlick Nederland geen garanties biedt met betrekking tot de succesvolle plaatsing van een kandidaat in een stage of baan in Zwitserland. Wij streven ernaar om kandidaten te ondersteunen bij het vinden van geschikte mogelijkheden, maar uiteindelijke beslissingen en voorwaarden worden bepaald door de organisaties en werkgevers in Zwitserland.

1.6 PhysioKlick Nederland zal zich inzetten om de verstrekte informatie en gegevens van de kandidaten vertrouwelijk te behandelen. Wij zullen de privacywetgeving naleven en de persoonsgegevens van kandidaten alleen gebruiken voor de uitvoering van onze diensten, tenzij anders is overeengekomen of wettelijk vereist.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen werkgever en werknemer die gebruik maken van PhysioKlick Nederland.

2.2 Door gebruik te maken van onze diensten gaan werkgevers en werknemer akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden op de overeenkomsten die zij verstrekken.

2.3 Werkgevers en werknemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en worden geacht ze te hebben aanvaard door gebruik te maken van de diensten van PhysioKlick Nederland.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen PhysioKlick Nederland, de werkgever en de werknemer.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zullen partijen in redelijkheid en eerlijkheid onderhandelen om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen voor een geldige en afdwingbare bepaling, die het oorspronkelijke doel en de intentie van de partijen weerspiegelt.

3. Verplichtingen van de kandidaat

3.1 De kandidaat stemt ermee in om accurate. eerlijke en volledige informatie te verstrekken tijden het sollicitatie- en inschrijvingsproces. Dit omvat het verstrekken van de juiste gegevens met betrekking tot opleiding, werkervaring, vaardigheden en andere relevante informatie.

3.2 De kandidaat stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van Nederland en Zwitserland met betrekking tot deelname aan de selectie- en wervingsprocedure, het verblijf en het werken in Zwitserland.

3.3 Door zich in te schrijven stemt de kandidaat ermee in om actief deel te nemen aan het selectie- en wervingsproces, waaronder het verstrekken van de juiste aanvullende documentatie en het eerlijk beantwoorden van vragen.

3.4 De kandidaat begrijpt, accepteert en stemt er mee in dat het succesvol doorlopen van het selectie- en wervingsproces niet automatisch leidt tot plaatsing van een stage of baan in Zwitserland. Definitieve beslissingen over plaatsing, arbeidsvoorwaarden, verplichtingen en overeenkomsten worden genomen door de organisaties en werkgevers in Zwitserland.

3.5 Indien de kandidaat in strijd handelt met deze verplichtingen, behoudt PhysioKlick Nederland zich het recht voor om de samenwerking te beëindigen en verdere ondersteuning en dienstverlening te weigeren.

 

4. Verplichtingen van PhysioKlick Nederland

4.1 PhysioKlick Nederland verbindt zich ertoe om zorgvuldig om te gaan met de gegevens en informatie die door de kandidaat en werkgever wordt verstrekt. Wij zullen de privacywetgeving naleven en persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van onze diensten.

4.2 PhysioKlick Nederland zal zorgvuldig onderzoek doen naar een geschikte banen en/of stageplekken in Zwitserland op basis van de profielen en voorkeuren van de kandidaten. Wij streven ernaar om passende mogelijkheden te vinden die overeenkomen met de kwalificaties en wensen van de kandidaten.

4.3 PhysioKlick Nederland zal relevante en noodzakelijke informatie verstrekken aan de kandidaten met betrekking tot de banen en stages in Zwiterland. Dit omvat informatie over de functie, de werkgever, de werkomstandigheden, de vergoeding en startbonus en andere relevante aspecten die de kandidaat moet weten om een weloverwogen beslissing te nemen.

4.4 PhysioKlick Nederland streeft ernaar om een zo passend mogelijke begeleiding en ondersteuning te bieden aan zowel de kandidaten als de werkgevers. Wij zullen beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden, advies te geven en te helpen bij eventuele problemen of uitdagingen die zich tijdens het proces voordoen.

4.5 Het is belangrijk op te merken dat PhysioKlick Nederland geen garanties kan bieden met betrekking tot de resultaten van de begeleiding en ondersteuningaangezien de individuele omstandigheden en externe factoren buiten onze controle kunnen liggen. Wij zullen echter ons uiterste best doen om de best mogelijke service te bieden aan onze kandidaten en werkgevers.

4.6 Het is belangrijk op te merken dat PhysioKlick Nederland geen garanties kan bieden met betrekking tot de geschiktheid of de perfecte match van de banen of stageplekken voor de kandidaten. Individuele voorkeuren, vaardigheden en andere factoren kunnen variëren, waardoor wij niet kunnen garanderen dat de uiteindelijke plaatsing volledig zal voldoen aan de verwachtingen van de kandidaat zowel werkgever. Wij zullen echter ons uiterste best doen om de best mogelijke baan en/of stageplek aan te bieden aan onze kandidaten. En de best mogelijke kandidaat te vinden voor de organisatie en werkgevers.

 

 

Chiara van PhysioKlick Recruiter

Wil jij aan de slag als fysiotherapeut?

Wij helpen jou graag verder en zorgen ervoor dat jij snel aan de slag kunt als fysiotherapeut!

Ontvang vacatures direct in je mailbox

Wij gebruiken functionele cookies. Lees meer